Bestyrelse

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

Formand Anne Stecher

Anne har erfaring i forhold til opstart, drift og ledelse af virksomhed, regnskab og administration, intern og ekstern markedsføring samt salg. Har endvidere mange års erfaring som jobkonsulent i at afdække, udrede, afprøve og udplacere udsatte borgere, herunder etablering af fleks- og skånejob med fokus på det rigtige match.

Faglig baggrund som merkonom og efterfølgende Akademiøkonom. Løbende opkvalificerende kurser inden for kognitiv terapi, coaching samt gældende arbejdsmarkedsregler og lovgivning.

Næstformand og kasserer Tage Poulsen

Tage er nu pensioneret, men han har mange års erfaring i forhold til personaleledelse, rekruttering og oplæring bl.a. fra Danmarks største socialøkonomiske virksomhed, Huset Venture, hvor han var afdelingsleder for en regnskabsafdeling med 10-12 ansatte - alle flex- eller skånejobbere med meget forskellig faglig og personlig baggrund. Afdelingen servicerede 50-60 mindre virksomheder.

Tage har en mangeårig faglig bagrund som regnskabschef i større og mindre virksomheder indenfor handel og kultur. Han har desuden arbejdet med politiske beslutningsprocesser  og undervist på forskellige regnskabskurser.

Nils M. Bertelsen

Nils har været leder af Frivilligværket i Randers.  

Han har en faglig baggrund som Cand. Mag. i musikvidenskab og russisk sprog samt Master i Social Integration og har senest taget en NGO lederuddannelse med focus på strategier og forandringer.

Marianne Ballegaard

Marianne har mange års erfaring med administration og er uddannet kontorassistent hos Arbejdsformidlingen. Hun har bl.a. arbejdet som sekretær hos LO i en lang årrække og som skolesekretær i Randers kommune.

Marianne har været flexjobber siden 2008.

Jannie Kløve

Jannie har arbejdet i over 20 år som køkkenleder indenfor daginstitutionsområdet i Aarhus kommune og 7 år indenfor detailhandlen. Hun har veludviklede menneskekundskaber og stort kendskab til organisering, indkøb, ledelse og konflikthåndtering.

Faglig baggrund: læst statskundskab, uddannet Blomsterdekoratør.

Jannie er flexjobber.

Suppleant Lena M. Madsen

Lena har erfaring som direktions- og chefssekretær, salg, marketing, indkøb, personale og lagerstyring, heraf 5 år i kommunalt regi.

Faglig baggrund: uddannet erhvervssproglig korrespondent. Løbende opkvalificerende kurser i bl.a. konflikthåndtering og har en AU i Ledelse.