Medlemskab

Medlemskab af personaleforeningen.

Nu da SØ Randers har været medvirkende til at virksomheden FlexVirk.IVS er blevet etableret, er foreningens formål i højere grad ændret til at være en støtte/personaleforening, hvor vi indædt arbejder for at skabe og fastholde arbejdspladser til flex- og skånejobber men ikke glemmer det sociale aspekt! Det er vigtigt, at vi husker at tage os tid til at hygge, snakke og lære hinanden bedre at kende. Mange problemstillinger kan løses, hvis vi trækker på samme hammel. Derfor afholder vi to store sammenkomster i løbet af året - en sommerfest og en julefrokost samt forskellige ad-hoc arrangementer.

Kontingentet for vores støttemedlemmer er som følgende: For passive medlemmer, der gerne vil støtte op om det gode formål: 'at skabe/støtte/udvikle arbejdspladser for mennesker med nedsat arbejdsevne': kr. 50 for private og kr. 500,- for virksomheder.
For aktive, jobsøgende medlemmer, der gerne vil stå i vores kartotek og have del i et meningsfyldt og udviklende arbejdsliv med vedvarende tilhørsforhold med ligesindede kollegaer beløber kontingentet sig til: kr. 200.

Foreningsåret går fra maj til april. Kontingent vil blive opkrævet hvert år i april, hvor alle medlemmer vil få en reminder om, at det nu er ved tide at forlænge medlemskabet.

Hvis du vil være medlem skal du udfylde og indsende formularen ”Bliv medlem”. Samtidig beder vi dig overføre kr. 50,-, 200,- eller 500,- til foreningens bankkonto reg. nr.: 9321 konto nr.: 8686769 eller benyt MobilePay på vores kasserer Tage Poulsens telefon: 26248501. Skriv SØ Randers i meddelesesfeltet. Når vi har modtaget både tilmelding og indbetaling sender vi dig en bekræftelse.

Som passiv medlem af personaleforeningen får du information og nyhedsbreve samt mulighed for at deltage i den årlige generalforsamling. Som aktiv medlem har du mulighed for at deltage i fælles aktiviteter som både kan have et fagligt og socialt sigte. Disse arrangementer vil ofte være gratis for aktive medlemmer.